Publikacje pracowników Zakładu Edytorstwa i Stylistyki

 zeigp_podracki2 Gabriela Zapolska
La morale de Madame Dulska. Moralność pani Dulskiej
Trad. Paul Cazin
Réd. Danuta Knysz-Tomaszewska, Grzegorz P. Bąbiak et Cecile Bocianowski
Warszawa 2011
Przekład francuski autorstwa Paula Cazina, znanego polonisty, jednego z najwybitniejszych dramatów polskiego naturalizmu. Książka zawiera również wybrane teksty krytyczne Gabrieli Zapolskiej w języku francuskim, krytyczną analizę przekładu Paula Cazina, kalendarium życia i twórczości autorki oraz bibliografię opracowań.

 zeigp_podracki2 Anna Cegieła
Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi
Warszawa 2011

Autorka analizuje zagadnienia językowe związane z funkcjonowaniem pojęcia moralności. W dziewięciu rozdziałach przedstawiono: definicyjne ujęcia moralności w filozofii, socjologii, psychologii i teologii; leksykograficzne ujęcia leksemów: moralność, moralny, morale, moralnie w polskich słownikach od XVI do XIX w. oraz XX i XXI w.; językowy obraz moralności na podstawie dwóch ważnych, publicznych dyskusji (o Grassie i o in vitro); propozycje nowej interpretacji znaczeń leksemów: moralność, morale, moralny, moralnie we współczesnej polszczyźnie; obraz powiązań znaczeniowych i tekstowych tych leksemów oraz bliskich im znaczeniowo jednostek: etyka, etyczny.
zeigp_podracki1

Wykład wierszy. Antologia poezji studentów Wydziału Polonistyki
red. Emilia Kolinko i Tomasz Jędrzejewski
Warszawa 2011

„Książka ta jest zbiorem wierszy napisanych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jest to ani współczesna manifestacja artystyczna, ani spełnienie indywidualnych ambicji twórczych. Chodziło raczej o pozostawienie świadectwa literackiego młodych polonistów. Wykład wierszy obejmuje część dorobku tych autorów, którzy studiowali na Wydziale Polonistyki na przełomie lat 2009–2010” (z Przedmowy E. Kolinko i T. Jędrzejewskiego).

 
 zeigp_podracki2 Danuta Knysz-Tomaszewska
Program naturalizmu otwartego
Warszawa 2010

Książka po raz pierwszy ukazała się w 1992 r. To wydanie, uzupełnione materiałem ikonograficznym i bibliografią prac Autorki, przygotowali Uczniowie i Przyjaciele Pani Profesor z okazji jej jubileuszu. Tom zawiera m.in. rozdziały: Między Warszawą, Monachium i Paryżem; Przez malarstwo polskie ku naturalizmowi europejskiemu; W poszukiwaniu nowoczesnej powieści naturalistycznej, czyli wśród pisarzy francuskich; W stronę fantazji, nieprawdopodobieństwa i deformacji; W stronę impresjonizmu i abstrakcji.
 zeigp_podracki2
Danuta Knysz-Tomaszewska
Grzegorz Bąbiak
Na ścieżkach pamięci. Album Paula Cazina
Warszawa 2009

Archiwum Paula Cazina zostało zakupione w 1993 r. i obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie. Książka – „autobiografia pośrednia” wybitnego polonisty – zawiera bogaty materiał ikonograficzny ułożony chronologicznie: pocztówki, zdjęcia Cazina, jego rodziny, przyjaciół i studentów, dyplomy szkolne i uniwersyteckie, serie kalendarzyków z notatkami, druki ulotne i karty. Ilustracje dodatkowo opatrzono cytatami z listów i esejów Cazina, a także z tekstów jego przyjaciół – Jana Parandowskiego i Józefa Weyssenhoffa.

 zeigp_podracki2 Słowo i wypowiedź. Nauka o języku polskim dla cudzoziemców
red. Józef Porayski-Pomsta
Warszawa 2010

Podręcznik obejmujący zagadnienia z wiedzy o języku polskim jest przeznaczony dla studentów i lektorów języka polskiego na zagranicznych uczelniach. Wszystkie teksty zostały już wcześniej opublikowane w tomie Nauka o języku dla polonistów (pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002). Spis rozdziałów zawartych w tomie: Fonetyka z elementami fonologii (E. Sękowska), Budowa wyrazów (E. Sękowska), Odmiana wyrazów (J. Porayski-Pomsta), Składnia (J. Podracki), Słownictwo (S. Dubisz), Kultura języka (J. Porayski-Pomsta).
 zeigp_podracki2 Elżbieta Sękowska
Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze
Kraków 2010

„Praca prof. Sękowskiej jest publikacją bardzo cenną, gdyż pdsumowuje dorobek badań nad językiem Polonii oraz pokazuje ich perspektywy na początku XXI wieku, kiedy polszczyzna stanowi jeden z ważnych języków oficjalnych Unii Europejskiej” (prof. dr hab. Władysław Miodunka).
 zeigp_podracki2 Trudny wiek XX
red. Grzegorz P. Bąbiak, Joanna Nalewajko-Kulikov
Warszawa 2010

Artykuły zawarte w tomie stanowią rezultat badań prowadzonych przez pracowników naukowych i doktorantów w Zakładzie Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN. Tematem, który łączy teksty, jest postawa jednostki wobec dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Autorzy próbują określić miejsce podmiotu w systemach totalitarnych i autorytarnych.
 zeigp_podracki2 Dariusz Dziurzyński
Symultana
Warszawa 2010

„Ta poezja zwraca się do czytelnika zdolnego delektować się wszystkimi dyskretnymi pastiszami, pogłosami czy pomysłowymi przetworzeniami znanych utworów literackich i obrazów malarskich. Niech nas jednak nie zwiedzie „kulturowość” wierszy Dziurzyńskiego. Ten stonowany komentator niepoznawalności Boga w laboratorium świata rozgrywa fundamentalną partię szachów z wieloma partnerami – jeden z sensów Symultany – w której stawką jest konfrontacja z Niedostępnym, ściganym przez... kota i pisanym, dla niepoznaki, przez małe n. Książka migotliwa i mądra. Świadoma pokus wirtuozerii i stawiająca na niedoskonałość, na «dzieła przypadku»” (Krystyna Rodowska).
 zeigp_podracki2 Antoni Ostrowski
Ten biedny Mickiewicz
oprac. Elżbieta Z. Wichrowska
Gdańsk 2007

Po raz pierwszy opublikowany pamiętnik generała Antoniego Ostrowskiego przedstawia poczatek działalności Andrzeja Towiańskiego wśród paryskiej emigracji, zwłaszcza związki Adama Mickiewicza z Kołem Sprawy Bożej. 

⇦ WSTECZ