Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu


Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu powstała w grudniu 2005 roku jako jednostka Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW. W październiku 2007 została przeniesiona do Instytutu Polonistyki Stosowanej.

Kierownictwo Pracowni:

Kierownik: dr Magdalena Trysińska
Zastępca kierownika: dr hab. Radosław Pawelec, prof. UW
Sekretarz: mgr Anna Wierzchowska

Członkowie Pracowni:

prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki
dr hab. Radosław Pawelec, prof. UW
dr Magdalena Trysińska
dr Ewa Wolańska
dr Joanna Jagodzińska
dr Grzegorz Ptaszek
dr Krzysztof Kaszewski
mgr Anna
Wierzchowska
mgr Monika Skarżyńska
mgr Karolina Jabłońska
mgr Joanna Budkiewicz-Żeberska
mgr Iwona Piwowarczyk

Osoby współpracujące z Pracownią:

dr Wilga Herman
dr Anna Jeż

Badania naukowe

Działalność Pracowni ma na celu przede wszystkim wieloaspektowy opis i analizę komunikacji w mediach elektronicznych – zarówno tych już zadomowionych w Polsce (radio, telewizja, telefonia), jak i najnowszych (Internet, telefonia komórkowa).

Opis sposobów komunikacji we współczesnych mediach uwzględnia różne płaszczyzny językowe:
• leksykologiczną, zwłaszcza rejestrację najnowszego słownictwa i słownictwa specjalistycznego przenikającego z mediów do języka ogólnego;
• pragmatyczną: opis sytuacji komunikacyjnej, jej uczestników, aspektu proksemicznego itd.;
• genologiczną: opis gatunków tekstu i wypowiedzi, szczególnie gatunków nowych, np. blog, czat;
• normatywną: ocenę poprawności języka i analizę świadomości językowej osób kontaktujących się za pośrednictwem mediów elektronicznych;
• dydaktyczną: propozycje treści i form, jakie powinien uwzględnić kompleksowy program edukacji medialnej.

Badania skupiają się na zjawiskach najnowszych; ich celem jest diagnoza sytuacji obecnej oraz próba określenia tendencji, które mogą kształtować język mediów w przyszłości.

Projekty badawcze

W latach 2007-2009 członkowie Pracowni realizowali projekt badawczy „Komunikacja w mediach elektronicznych – język, semiotyka, edukacja” ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach projektu w dniach 23-25 października 2008 r. odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja”.
Strona konferencji: http://www.komunikowanie.swps.edu.pl/Strona_glowna.html

W ramach projektu wydano cztery tomy zbiorowe:

 pjesp_jezyk Język mediów elektronicznych, red. Jerzy Podracki i Ewa Wolańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, ss. 200.

Tom zbiorowy poświęcony wybranym aspektom języka mediów elektronicznych (radia, telewizji, Internetu, telefonii komórkowej, które odgrywają istotną rolę we współczesnym komunikowaniu się.

 pjesp_slownictwo  Najnowsze słownictwo, a współczesne media elektroniczne, red. Radosław Pawelec i Magdalena Trysińska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, ss. 174.

Słownictwo współczesnych mediów elektronicznych to jeden z najciekawszych tematów współczesnych badań lingwistycznych. Neosemantyzacja, metaforyzacja i frazeologizacja, przeboje językowe i język środowiskowy to tylko przykłady zjawisk obecnie zachodzących z wielką dynamiką w tej sferze języka.
 
 pjesp_pomoc   „W czym mogę pomóc?”. Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, red. Krzysztof Kaszewski i Grzegorz Ptaszek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, ss. 148.

Call center to stosunkowo nowe w Polsce zjawisko marketingowe i komunikacyjne, które zrewolucjonizowało kontakt firmy z klientem. Monografia zawiera analizy rozmów telefonicznych zarejestrowanych na infoliniach Grupy PZU S.A. W centrum uwagi autorów poszczególnych artykułów znajdują się m.in. stosowane przez konsultantów i klientów środki językowe, akty mowy, strategie komunikacyjne – oraz ich skuteczność.

 pjesp_komunikowanie Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, semiotyka, edukacja, red. Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 437.

Zbiór artykułów referujących wyniki wieloaspektowych, ponaddyscyplinarnych badań nad mediami elektronicznym. Przedmiotem badań są telewizja i Sieć, które w dzisiejszym świecie istnieją obok siebie i w sobie, przenikają się, wpływają na siebie, modyfikują się, konkurują, wypierają.
Opracowanie adresowane nie tylko do specjalistów komunikacji, ale również czytelnika ciekawego medialnych zjawisk, które rozgrywają się na naszych oczach. Zaletą książki jest też zgromadzenie badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki, różne podejścia teoretyczne, różne metodologie, których łączy zainteresowanie mediami. Wspólny temat, wspólny obiekt i różne dyskursy, różne języki opisu, różne interpretacje.


Dydaktyka:

Członkowie Pracowni prowadzą seminaria magisterskie i licencjackie poświęcone polszczyźnie w mediach:

prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki:
• seminarium magisterskie „Język polski w radiu i telewizji”
• seminarium licencjackie „Język polski w radiu i telewizji”

dr hab. Radosław Pawelec, prof. UW
• seminarium magisterskie „Współczesna polszczyzna”

dr Magdalena Trysińska
• seminarium magisterskie „Język mediów w świecie dziecka”

⇦ WSTECZ