Korekta specjalizacji nauczycielskiej obowiązująca od roku akademickiego 2017/2017


FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

II / zimowy

wykład; zal. na ocenę

2

Psychologia

30

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Edukacja medialna w szkole

30

II / zimowy

ćwiczenia, zal.

3

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

II / zimowy

ćwiczenia, egzamin

5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

30

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Psychologia

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

RAZEM

17

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

30

III / zimowy

zal.

2

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

30

III / zimowy

zal.

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej

10

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

1

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

30

III / zimowy

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

30

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

30

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

15

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

30

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Psychologia

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

RAZEM

17

Edukacja medialna w szkole

30

III / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

III / zimowy

ćwiczenia, zal. + egzamin

3

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

30

III / zimowy

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

30

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

30

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

15

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

30

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Psychologia

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

RAZEM

17

Edukacja medialna w szkole

30

III / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

III / zimowy

ćwiczenia, zal. + egzamin

3

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

30

III / zimowy

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

30

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/18)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)

30

I / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)

30

I / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum

15

I / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Metodyka języka polskiego w liceum

30

I / letni

ćwiczenia, zal. + egzamin

4

Warsztat interpretacji tekstu

30

I / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Konteksty nauczania języka polskiego

30

I / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Praktyki zawodowe w liceum

150

 

zal.

5

RAZEM

21

Psycholingwistyka

30

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Techniki autoprezentacji

30

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

RAZEM

4

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

20

II / zimowy

wykład; zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Edukacja medialna w szkole

20

II / letni

ćwiczenia, zal.

3

Literatura dla dzieci i młodzieży

20

II / letni

ćwiczenia, egzamin

5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

RAZEM

17

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

20

III / zimowy

zal.

2

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

20

III / zimowy

zal.

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej

6

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

1

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

20

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

10

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

 

 

 

 

 

RAZEM

17

Edukacja medialna w szkole

20

III / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Literatura dla dzieci i młodzieży

20

III / zimowy

ćwiczenia, zal. + egzamin

3

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

20

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

wykład, zal. na ocenę

2

Psychologia

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

10

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

20

II / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

 

 

 

 

 

RAZEM

17

Edukacja medialna w szkole

20

III / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Literatura dla dzieci i młodzieży

20

III / zimowy

ćwiczenia, zal. + egzamin

3

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli.

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Emisja głosu i technika mowy

20

III / letni

warsztat, zal. na ocenę

2

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

40

 

 

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

120

 

egzamin

5

RAZEM

14

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA,
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

(program obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/18)

przedmiot

liczba godzin

rok/semestr

zal. / egz.

ECTS

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)

20

I / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)

20

I / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

3

Metodyka języka polskiego w liceum

20

I / letni

ćwiczenia, zal. + egzamin

4

Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum

10

I / letni

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

RAZEM

12

Warsztat interpretacji tekstu

20

II / zimowy

warsztat, zal. na ocenę

2

Psycholingwistyka

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Techniki autoprezentacji

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Konteksty nauczania języka polskiego

20

II / zimowy

ćwiczenia, zal. na ocenę

2

Praktyki zawodowe w liceum

150

 

zal.

5

RAZEM

13

 

⇦ WSTECZ