Program specjalizacji na studiach I i II stopnia studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012/2013 i później


Moduł specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia

Program i plan
Studia licencjackie - I stopnia
przedmiot rodzaj zajęć godz. rok semestr zal ECTS ped standard
Dydaktyka ogólna (pedagogika) wykład 30 II zimowy zal na ocenę 2 ped podstawy dydaktyki [30]
Psychologia wykład 30 II zimowy zal na ocenę 2 ped ogl.przyg.ped-psych. [90]
Edukacja medialna w szkole ćwiczenia 30 II zimowy zal na ocenę 3    
Literatura dla dzieci i młodzieży ćwiczenia 30 II zimowy zal + EGZ 5   dydaktyka przedmiotu
Psychologia ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę 2 ped ogl.przyg.ped-psych. [90]
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę 3 ped przygotowanie psych-ped do nauczania na danym etapie edukacji (60)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie) ćwiczenia 30 III zimowy zal + EGZ po zaliczeniu praktyk w szkole podstawowej, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4   dydaktyka przedmiotu
Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej ćwiczenia 10 III zimowy zal na ocenę, referat lub pisemna recenzja podręcznika szkolnego 1   dydaktyka przedmiotu
Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycielićwiczenia 30 III zimowy zal na ocenę 3   dydaktyka przedmiotu
Emisja glosu i technika mowy warsztaty 30 III letni zal na ocenę 2 ped ogl.przyg.ped-psych. [90]
Praktyki pedagogiczne   40 III letni        
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej   120 III letni zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk 4    


Moduł specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia

Program i plan
Studia magisterskie uzupełniające II stopnia
przedmiot rodzaj zajęć godz. rok semestr zal ECTS ped standard
Metodyka języka polskiego w gimnazjum i liceum (kształcenie językowe) ćwiczenia 30 I zimowy zal + EGZ po zaliczeniu praktyk w gimnazjum i liceum, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4   dydaktyka przedmiotu
Metodyka języka polskiego w gimnazjum (kształcenie literackie) ćwiczenia 30 I zimowy zal na ocenę, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 2   dydaktyka przedmiotu
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie kulturowo-literackie) ćwiczenia 30 I zimowy zal + EGZ po zaliczeniu praktyk w gimnazjum i liceum, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4   dydaktyka przedmiotu
Podręczniki i programy polonistyczne w gimnazjum ćwiczenia 10 I zimowy zal na ocenę, referat lub pisemna recenzja podręcznika szkolnego 1   dydaktyka przedmiotu
Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum ćwiczenia 10 I zimowy zal na ocenę, referat lub pisemna recenzja podręcznika szkolnego 1   dydaktyka przedmiotu
Warsztaty interpretacji tekstu ćwiczenia 30 I letni zal na ocenę; samodzielna pisemna interpretacja zadanego tekstu 2   dydaktyka przedmiotu
Konteksty nauczania języka polskiego ćwiczenia 30 I letni zal na ocenę; praca zaliczająca 2   dydaktyka przedmiotu
Praktyki zawodowe w gimnazjum   50 I letni zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk -------    
Praktyki zawodowe w liceum   50 I letni zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk -------    
Psycholingwistyka ćwiczenia 30 II zimowy zal na ocenę 2 ped przygotowanie psych-ped do nauczania na danym etapie edukacji (60)
Techniki autoprezentacji ćwiczenia 30 II zimowy zal na ocenę 2   przygotowanie psych-ped do nauczania na danym etapie edukacji (60)

⇦ WSTECZ