Program specjalizacji na studiach I i II stopnia studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012/2013


Moduł specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia

Studia licencjackie - I stopnia
przedmiot rodzaj zajęć godz. rok semestr zal ECTS
Pedagogika wykład 30 II zimowy zal na ocenę 2 ped
Psychologia wykład 30 II zimowy zal na ocenę 2 ped
Komunikacja werbalna i pozawerbalna ćwiczenia 20 II zimowy zal na ocenę 2  
Edukacja medialna w szkole ćwiczenia 30 II zimowy zal na ocenę 2  
Psychologia ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę 2 ped
Praktyczna stylistyka ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę 2  
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę 2 ped
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie) ćwiczenia 30 II letni zal na ocenę, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 3  
Metodyka języka polskiego w gimnazjum (kształcenie językowe) ćwiczenia 30 III zimowy EGZ USTNY po zaliczeniu praktyk w szk.podst. I gimnazjum, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4  
Metodyka języka polskiego w gimnazjum (kształcenie literackie) ćwiczenia 30 III zimowy EGZ USTNY po zaliczeniu praktyk w szk.podst. I gimnazjum, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4  
Literatura dla dzieci i młodziezy wykład 30 III zimowy zal na ocenę 2  
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej   50 III zimowy zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk -------  
               
Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia 10 III letni zal na ocenę, referat lub pisemna recenzja podręcznika szkolnego 1  
Emisja glosu i technika mowy warsztaty 30 II letni zal na ocenę 2  
Praktyki zawodowe w gimnazjum   50 III letni zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk -------  


230


13

Moduł specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające II stopnia
przedmiot rodzaj zajęć godz. rok semestr zal ECTS
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie kulturowo-literackie) ćwiczenia 30 I zimowy EGZ USTNY po zaliczeniu praktyk licealnych, samodzielnie przygotowany scenariusz lekcji 4
Podręczniki i programy polonistyczne w liceum ćwiczenia 10 I zimowy zal na ocenę, referat lub pisemna recenzja podręcznika szkolnego 1
Psycholingwistyka wykład/konwersatorium 30 I letni   2
Warsztaty interpretacji tekstu ćwiczenia 30 I letni samodzielna pisemna interpretacja zadanego tekstu  
Konteksty nauczania języka polskiego wykład 30 I letni pisemna praca zaliczająca 2
Praktyki zawodowe w liceum   50 I letni zal na ocenę przez szkolnego opiekuna praktyk -------


180
⇦ WSTECZ