Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Komunikacja ta zwykle wymaga określonych kompetencji (językowych, autoprezentacyjnych, argumentacyjnych, interpersonalnych). Nasze studia określają te kompetencje w sposób precyzyjny. Znamy potrzeby osób, które pracują w przedsiębiorstwach o różnym profilu branżowym, a także w różnych sferach administracji. Osoby te oprócz wiedzy fachowej z właściwej im dyscypliny potrzebują umiejętności profesjonalnej komunikacji, aby mogły w pełni wykorzystać tę wiedzę. Jak rozumiemy pojęcie profesjonalna komunikacja? Profesjonalna komunikacja zaczyna się od świadomości, że osobiste zdolności komunikacyjne mają wpływ na powodzenie planowanych przedsięwzięć, rozwój kariery zawodowej. Profesjonalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.


Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Konwersatorium

20

Egzamin pisemny

4

Perswazja i manipulacja w wypowiedzi

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

3

Warsztaty publicznego mówienia: praca z kamerą i mikrofonem

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę - projekt

5

Dialog, debaty, dyskusje

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę – udział w dyskusji

5

Emisja głosu

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę – aktywny udział w warsztacie

3

Zasady organizacji wypowiedzi

Konwersatorium

20

Zaliczenie na ocenę – praca pisemna

4

warsztat zawodowego pisania

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę – praca roczna/projekt

6

 

 

150 godz.

 

30 ECTS

⇦ WSTECZ