Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie

Studia podyplomowe Słowo na ekranie, w mowie i w piśmie skierowane są do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z szeroko rozumianymi mediami. Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdobywają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego. Studenci odbywają także szkolenie mikrofonowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Poetyka reklamy Ćwiczenia 10 Zaliczenie na ocenę 4
Warsztat copywritera Warsztat 14 Zaliczenie na ocenę 6
Język w mediach Konwersatorium 10 Zaliczenie na ocenę 4
Emisja głosu Warsztat 14 Zaliczenie na ocenę 6
Wstęp do nauki o mediach Ćwiczenia 10 Zaliczenie na ocenę 4
Kształtowanie wizerunku publicznego Ćwiczenia 10 Zaliczenie na ocenę 4
Warsztat Public Relations Warsztat 14 Zaliczenie na ocenę 6
Scenariuszopisarstwo Warsztat 14 Zaliczenie na ocenę 6
Aktualizacje form i gatunków literackich Warsztat 16 Zaliczenie na ocenę 6
Prawo prasowe Ćwiczenia 8 Zaliczenie na ocenę 4
Szkolenie telewizyjne Warsztat 30 Zaliczenie na ocenę 10
150 godz. 60 ECTS

⇦ WSTECZ