Program studiów specjalizacji translatorskiej


I rok specjalizacji (II rok studiów)

 

Nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Rodzaj zajęć

Punkty ECTS

Semestr

Charakterystyka przedmiotu

1. Podstawy translatoryki

30

Zaliczenie na ocenę (test)

Wykład

[U]

3

 

 

 

zima

Najważniejsze pojęcia i problemy przekładoznawstwa. Lingwistyczne i semiotyczne aspekty przekładu. Teorie przekładu.

2. Warsztat stylistyczny, część 1

30

Zaliczenie na ocenę (praca roczna)

Ćwiczenia

[U]

3

zima

Ćwiczenia w zakresie pisania tekstów w języku polskim, mające na celu ukształtowanie poprawnego, funkcjonalnego stylu. Teksty: naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne.

3. Warsztat stylistyczny, część 2

30

Zaliczenie na ocenę (praca roczna)

Ćwiczenia

[U]

3

lato

Ćwiczenia w zakresie pisania tekstów realizujących najważniejsze konwencje literackie, mające na celu kształcenie umiejętności operowania stylem w funkcji estetycznej. Teksty: opowiadanie, nowela, fragmenty różnych podgatunków powieści, esej i inne; strategie stylizacji i parodii.  

4. Literatura światowa

30

Zaliczenie na ocenę (test)

Konwersatorium

[U]

3

lato

Zarys historii literatury światowej, ograniczony choćby do przeglądu arcydzieł. Obowiązkowe czytanie fragmentów dwudziestowiecznych tekstów literackich w oryginale (do wyboru literatura: angielskojęzyczna, niemieckojęzyczna, włoska, rosyjska, francuska).

5. Translatorium, część 1 (język ...)

30

Egzamin pisemny

Warsztat

[S]

5

lato

Kształcenie praktycznej umiejętności tłumaczenia tekstów użytkowych w formie pisemnej. Teksty: naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne, specjalistyczne.

Łącznie

150

 

 

 

 

17

 

 

 

II rok specjalizacji (III rok studiów)

 

1. Historia przekładów literackich (język...)

30

Zaliczenie na ocenę (test)

Konwersatorium

[S]

2

zima

Prezentacja wybranych tłumaczeń tekstów obcych z wybranego przez studentów obszaru językowego. W miarę możliwości analiza porównawcza kilku przekładów jednego tekstu literackiego.

2. Translatorium, cz. 2 (język...)

30

Egzamin pisemny

Warsztat

[S]

4

zima

Kształcenie praktycznej umiejętności tłumaczenia współczesnych tekstów literackich prozą z wybranego języka obcego na język polski. Gatunki: opowiadanie, nowela, fragmenty różnych podgatunków powieści, esej. W centrum zainteresowania znajdą się teksty o dużej frekwencji wydawniczej, cieszące się zainteresowaniem polskiego czytelnika.

Zajęcia nie obejmują tłumaczenia:

- literatury epok dawnych, XVIII ani XIX wieku,

- poezji,

- dramatu,

- tekstów eksperymentalnych, na przykład: hybrydycznych w stopniu łamiącym kwalifikacje rodzajowe i gatunkowe, wielojęzycznych, skrajnie fragmentarycznych, wizualnych i innych wybitnie trudnych – słowem: odpowiadającym intuicyjnemu rozumieniu literackiej awangardy.

3. Gramatyka kontrastywna (język...)

30

Zaliczenie na ocenę (test)

Ćwiczenia

[S]

2

zima

Analiza porównawcza polskiego i obcego systemu językowego w zakresie istotnym dla pracy tłumacza

4. Translatorium, cz. 3 (język...)

30

Egzamin pisemny

Warsztat

[S]

4

lato

Tłumaczenie w perspektywie medialnej: przekład dialogów filmowych, programu telewizyjnego, libretta utworu muzycznego, tekstów internetowych. Zajęcia skoncentrowane przede wszystkim na pracy z odmianą mówioną języka.

5. Redakcja tekstu tłumaczonego (język...)

30

Zaliczenie na ocenę (praca roczna)

Ćwiczenia

[S]

2

lato

Problem wierności przekładu. Analiza typowych błędów popełnianych w tłumaczeniach Rewizja tłumaczenia. Translatoryczne aspekty kultury języka. Problemy frazeologii, składni, stylistyki tekstu tłumaczonego.

Łącznie

 

150

 

 

 

 

 

14

 

 

Legenda: litera [U] oznacza przedmioty uniwersalne, to jest adresowane do wszystkich studentów specjalizacji, niezależnie od języka obcego, którym studenci się posługują. Litera [S] oznacza zajęcia wyspecjalizowane stosownie do wskazanego przez słuchaczy języka obcego.

⇦ WSTECZ