Program studiów I stopnia realizowany od roku akademickiego 2011/2012

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA realizowany od roku akademickiego 2011/2012

I semestr:

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Wprowadzenie do nauki o języku

 

30

 

Z/O

3

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

15

 

E

6

Wprowadzenie do logopedii

30

 

 

Z/O

3

Psychologia ogólna

30

 

 

Z/O

3

Pedagogika ogólna

30

 

 

Z/O

2

Anatomia i fizjologia człowieka

30

30

 

E

6

Emisja głosu

 

30

 

Z/O

2

Lektorat języka obcego

 

30

 

Z/O

1

Przedmiot spoza kierunku studiów

 

 

 

Z/O

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

Z/O

0

Technologia informacyjna

 

15

 

Z/O

2

Szkolenie BHP

 

 

 

Z/O

0,5

Ochrona własności intelektualnej

4

 

 

Z/O

0,5

Łączna liczba godzin: 319

 

II semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Elementy prawa medycznego i oświatowego

 

30

 

Z/O

3

Funkcjonalny opis języka

30

30

 

Z/O

4

Psychologia rozwoju dziecka

30

 

 

E

6

Dykcja i autokorekcja

 

30

 

Z/O

3

Pedagogika specjalna

 

 

30

Z/O

3

Logorytmika

 

15

 

Z/O

2

Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

15

 

Z/O

2

Pediatria

15

 

 

Z/O

2

Ortodoncja

15

15

 

Z/O

3

Lektorat języka obcego

 

30

 

Z/O

1

Wychowanie fizyczne

 

30

 

Z/O

0

Łączna liczba godzin: 315

 

III semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Funkcjonalny opis języka

30

30

 

Z/O

4

Kultura języka z elementami leksykologii

30

30

 

Z/O

4

Psycholingwistyka

 

 

30

Z/O

3

Rozwój mowy dziecka

 

 

30

E

6

Zaburzenia mowy. Wprowadzenie

30

 

 

Z/O

3

Dydaktyka nauczania początkowego

 

30

 

Z/O

2

Neurologia dziecięca

30

15

 

Z/O

3

Lektorat języka obcego

 

30

 

Z/O

1

Przedmiot spoza kierunku studiów

 

 

 

Z/O

2

Wychowanie fizyczna

 

30

 

Z/O

-

Łączna liczba godzin: 345

 

IV semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Funkcjonalny opis języka

30

30

 

E

7

Ortofonia i grafetyka

 

 

30

Z/O

3

Opóźniony rozwój mowy

15

 

 

Z/O

1

Psychologia kliniczna dziecka

30

 

 

Z/O

3

Dydaktyka nauczania początkowego

 

30

 

Z/O

3

Praktyki (logopedyczne)

 

60

 

Z/O

4

Podstawy genetyki

 

15

 

Z/O

2

Kinezyterapia dziecięca

15

15

 

Z/O

3

Psychiatria dziecięca

15

 

 

Z/O

2

Lektorat języka obcego

 

30

 

Z/O

1

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego

 

 

 

Z/O

2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

Z/O

-

Łączna liczba godzin: 345

 

V semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

30

Z/O

2

Dydaktyka nauczania początkowego

 

30

 

Z/O

3

Dyslalia

30

30

 

E

5

Dysleksja rozwojowa

30

30

 

E

4

Profilaktyka logopedyczna

 

 

30

Z/O

2

Podstawy foniatrii

30

15

 

E

5

Wprowadzenie do akustyki

15

15

 

Z/O

2

Praktyki logopedyczne

 

60

 

Z/O

3

Seminarium licencjackie

 

 

30

Z/O

4

Łączna liczba godzin: 375

 

VI semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-satorium

forma zaliczenia

punkty ECTS

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

30

 

 

Z/O

3

Dydaktyka nauczania początkowego

 

30

 

E

5

Metody badań logopedycznych

15

 

 

Z/O

1

Podstawy audiologii

30

15

 

E

5

Wprowadzenie do psychoakustyki

15

15

 

Z/O

3

Praktyki nauczycielskie

 

150

 

Z/O

4

Seminarium licencjackie

 

 

30

E

6

Przedmiot spoza kierunku studiów

 

 

 

Z/O

3

Łączna liczba godzin: 330

 

 

 

 

⇦ WSTECZ