Redakcja językowa tekstu

Studia pn. Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej - w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego. Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.
Przedmiot Rodzaj zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy wiedzy o języku polskim Wykład 22 Zaliczenie na ocenę 7
Współczesna stylistyka Wykład 8 Zaliczenie na ocenę 4
Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej Ćwiczenia 18 Egzamin pisemny 8
Najnowsze polskie słownictwo Wykład 12 Zaliczenie na ocenę 4
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne Ćwiczenia 20 Zaliczenie na ocenę 7
Nazwy własne w tekstach Wykład 10 Zaliczenie na ocenę 5
Warsztaty redaktorskie - praca nad tekstem autorskim Warsztat 60 Egzamin pisemny 25
    150 godz.   60 ECTS

⇦ WSTECZ