SPECJALIZACJA FILOLOGIA DLA MEDIÓW

Koordynator Specjalizacji:
dr Ewa Modrzejewska

Informacje ogólne

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych przygotowaniem zawodowym do pracy w reklamie i marketingu, public relations, w zawodach kreatywnych oraz w mediach (w tym: w przemyśle filmowym, w redakcjach kulturalnych itd.). To również dobry wybór dla osób, które chcą zajmować się szeroko rozumianą edukacją medialną w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i w organizacjach pozarządowych.
 
Program specjalizacji „Filologia dla mediów” koncentruje się na:
  • obserwacji oraz analizie współczesnego rynku i języka komunikacji multimedialnej (mediów, filmu, reklamy, PR),
  • przedstawieniu aparatu badawczego do prowadzenia własnych badań,
  • tworzeniu szeroko rozumianych tekstów użytkowych,
  • ćwiczeniu miękkich umiejętności przydatnych m.in. w zawodach medialnych (nauka argumentacji, wystąpień, debat i negocjacji).

Programy obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020


Specjalizacja "Filologia dla mediów" stara się aktualizować najszerzej rozumiane wartości literackie w dzisiejszej praktyce medialnej. Pokazuje filologiczny, a więc i literacki fundament tekstów reklamy, warsztatową sprawność pisarstwa usługowego i artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Na zajęciach i warsztatach specjalizacji studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, analizy przekazu medialnego, badania odbioru. Otrzymują też podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i działania mediów we współczesnym świecie. 

Warunki przyjęcia

Specjalizacja jest otwarta dla studentów polonistyki począwszy od II roku. Osoby zainteresowane winny posiadać minimum wiedzy z nauki o języku i literaturoznawstwa.

Program specjalizacji filologia dla mediów na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012/2013 roku i później

Przedmiot Rok Semestr Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1) II I 30 CW
6
Poetyka reklamy

10 CW z/o 2
Język w mediach

10 CW z/o 2
Język filmu

10 CW z/o 2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR II I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym II I 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Przegląd zawodów medialnych 1 II II 30 WYK/KONW   3
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy II II 10 WYK/KONW z/o 1
Rynek reklamy i PR II II 10 WYK/KONW z/o 1
Rynek wirtualny II II 10 WYK/KONW z/o 1
Krytyka tekstu reklamowego II II 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Warsztaty z negocjacji II II 15 WARSZTAT z/o 1,5
      150     17
             
             
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2) III I 30
z/o 6
Wprowadzenie do nauki o mediach III I 10 WYK z/o 2
Literackie konteksty Internetu III I 10 CW z/o 2
Prawo w mediach III I 10 WYK z/o 2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden) III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka i krytyka medialna III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Twórcze pisanie III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Translatorski III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Autora mediów społecznościowych III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Przegląd zawodów medialnych 2 III II 30 WYK/KONW z/o 3
Rynek edukacji medialnej III II 10 WYK/KONW z/o 1
Rzecznik prasowy III II 10 WYK/KONW z/o 1
Kształtowanie wizerunku publicznego III II 10 WYK/KONW z/o 1
Scenariusze dzieł filmowych III II 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Emisja głosu III II 15 WARSZTAT z/o 1
      120     14
             
suma

270

31

Program specjalizacji filologia dla mediów na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012/2013

Przedmiot Rok Semestr Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Poetyka reklamy II I 30 CW z/o 5
Język w mediach II I 30 CW EGZ 5
Emisja głosu II I 30 CW z/o 2
Krytyka tekstu reklamowego II II 15 CW z/o 2
Wprowadzenie do nauki o mediach II II 15 WYK z/o 1
Literackie konteksty Internetu II II 20 CW z/o 2
Suma     140     17
             
Retoryka w komunikowaniu społecznym III I 30 CW EGZ 3
Aspekty prawa prasowego III I 10 WYK z/o 1
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego (copywritera) III I 15 CW z/o 2
Praca w mediach - przegląd zawodów III I 15 WYK z/o 2
Rzecznik prasowy w świece mediów III II 15 WYK z/o 1
Multimedia w edukacji, e-learning III II 15 CW z/o 1
Scenariusze dzieł telewizyjnych i filmowych oraz ich realizacje III II 15 CW z/o 2
Wizerunek publiczny w praktyce III II 15 CW z/o 2
Suma     130     14
             
Suma     270     31

⇦ WSTECZ