SPECJALIZACJA FILOLOGIA DLA MEDIÓW

Koordynatorzy Specjalizacji:
doc. dr Piotr Lehr-Spławiński

Informacje ogólne

Specjalizację tę udostępniamy studentom zainteresowanym przygotowaniem zawodowym do pracy w dziedzinie reklamy i tzw. public relations oraz mediach (film, redakcje kulturalne i inne), jak również w reformowanej szkole. Program specjalizacji zawodowej "Filologia dla mediów" nadbudowuje się nad kwalifikacjami ogólnopolonistycznymi (lub innymi), stwarzając tym samym mocne podstawy przyszłej kariery zawodowej.

Specjalizacja "Filologia dla mediów" stara się aktualizować najszerzej rozumiane wartości literackie w dzisiejszej praktyce medialnej. Pokazuje filologiczny, a więc i literacki fundament tekstów reklamy, warsztatową sprawność pisarstwa usługowego i artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej.

Na zajęciach i warsztatach specjalizacji studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, analizy przekazu medialnego, badania odbioru. Otrzymują też podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i działania mediów we współczesnym świecie.

„Filologia dla mediów” obejmuje trzy zakresy:

  • Teksty reklamy
  • Pisarstwo usługowe
  • Promocja wizerunku (public relations)

Warunki przyjęcia

Specjalizacja jest otwarta dla studentów polonistyki począwszy od II roku. Osoby zainteresowane winny posiadać minimum wiedzy z nauki o języku i literaturoznawstwa.

Program specjalizacji filologia dla mediów na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012/2013

Przedmiot Rok Semestr Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Poetyka reklamy II I 30 CW z/o 5
Język w mediach II I 30 CW EGZ 5
Emisja głosu II I 30 CW z/o 2
Krytyka tekstu reklamowego II II 15 CW z/o 2
Wprowadzenie do nauki o mediach II II 15 WYK z/o 1
Literackie konteksty Internetu II II 20 CW z/o 2
Suma     140     17
             
Retoryka w komunikowaniu społecznym III I 30 CW EGZ 3
Aspekty prawa prasowego III I 10 WYK z/o 1
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego (copywritera) III I 15 CW z/o 2
Praca w mediach - przegląd zawodów III I 15 WYK z/o 2
Rzecznik prasowy w świece mediów III II 15 WYK z/o 1
Multimedia w edukacji, e-learning III II 15 CW z/o 1
Scenariusze dzieł telewizyjnych i filmowych oraz ich realizacje III II 15 CW z/o 2
Wizerunek publiczny w praktyce III II 15 CW z/o 2
Suma     130     14
             
Suma     270     31

Program specjalizacji filologia dla mediów na studiach I stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012/2013 roku i później

Przedmiot Rok Semestr Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1) II I 30 CW
6
Poetyka reklamy

10 CW z/o 2
Język w mediach

10 CW z/o 2
Język filmu

10 CW z/o 2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR II I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym II I 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Przegląd zawodów medialnych 1 II II 30 WYK/KONW   3
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy II II 10 WYK/KONW z/o 1
Rynek reklamy i PR II II 10 WYK/KONW z/o 1
Rynek wirtualny II II 10 WYK/KONW z/o 1
Krytyka tekstu reklamowego II II 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Warsztaty z negocjacji II II 15 WARSZTAT z/o 1,5
      150     17
             
             
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2) III I 30
z/o 6
Wprowadzenie do nauki o mediach III I 10 WYK z/o 2
Literackie konteksty Internetu III I 10 CW z/o 2
Prawo w mediach III I 10 WYK z/o 2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden) III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka i krytyka medialna III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Twórcze pisanie III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Translatorski III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Autora mediów społecznościowych III I 15 WARSZTAT z/o 1,5
Przegląd zawodów medialnych 2 III II 30 WYK/KONW z/o 3
Rynek edukacji medialnej III II 10 WYK/KONW z/o 1
Rzecznik prasowy III II 10 WYK/KONW z/o 1
Kształtowanie wizerunku publicznego III II 10 WYK/KONW z/o 1
Scenariusze dzieł filmowych III II 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Emisja głosu III II 15 WARSZTAT z/o 1
      120     14
             
suma

270

31⇦ WSTECZ