SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

Specjalizacja nauczycielska, prowadzona przez Instytut Polonistyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oferuje kandydatom kształcenie przygotowujące do pracy nauczyciela polonisty na wszystkich etapach edukacyjnych.

Program dostosowany jest do standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują gruntowną wiedzę w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, oraz psychologii dzięki której przygotowani są do kompleksowej realizacji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań szkoły, a także do uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego. Zdobyte umiejętności poparte są doświadczeniem zyskanym podczas praktyk w różnego typu szkołach.

Program specjalizacji nauczycielskiej został ostatnio poszerzony o dodatkowe zajęcia, dzięki którym jej absolwenci z łatwością sprostają wymaganiom współczesnego szkolnictwa. Są to: emisja głosu i techniki mowy, konteksty nauczania języka polskiego, warsztat interpretacyjny, polonistyczne programy autorskie, techniki multimedialne w pracy nauczyciela.

⇦ WSTECZ