VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży

w 5. rocznicę powstania Instytutu Polonistyki Stosowanej

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
Kampus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

22-23.10.2012, Warszawa

22 października 2012 r.

Sesja I (9:00-11:00)

W 5. rocznicę utworzenie Instytutu Polonistyki Stosowanej

Otwarcie Konferencji

Wystąpienie Dziekana Wydziału Polonistyki UW   
 
Prof. dra hab. Zbigniewa Grenia

 • S. Dubisz Instytut Polonistyki Stosowanej 2007-2012 –  geneza  i perspektywy
 • J. Z. Lichański  Retoryka – media – komunikacja
 • Z. Zaron, J. Chojak Multimedialny słownik nazw osobowych – nowa propozycja opisu leksykograficznego
 • B. Jędryka Nauczanie języka polskiego jako obcego i języka polskiego poza krajem

Przerwa kawowa (11:00 – 11:30, Sala Bilardowa)

Sesja II (11:30 – 13:30)

 • E. Sękowska Zadania praktycznej stylistyki we wczesnej komunikacji      
 • J. Porayski-Pomsta, M. Kurowska, E. Wolańska Logopedia: wychowanie językowe – zaburzenia mowy – opieka logopedyczna
 • T. Wroczyński, M. Trysińska, J. Frużyńska Semantyka, język w mediach, literatura popularna i dydaktyka
 • D. Dziurzyński, P. Bąbiak Co czeka edytora literatury w XXI wieku?

Obiad (13:30 – 14:30, Klub Profesorski, Pałac Kazimierzowski)

22 października 2012 r.

Sesja III  (14:30)

 • M. Smoczyńska (Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Jagielloński) Opis złożonej sceny sytuacyjnej jako metoda pobierania próbek mowy do analizy leksykalnej i składniowej
 • J. Smagorzewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) Rozwijanie umiejętności językowych pięciolatków za pomocą metod „Storyline” i „Piramida skojarzeń”
 • E. Haman (Uniwersytet Warszawski), K. Fronczyk (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), M. Łuniewska (MISMAP Uniwersytet Warszawski), K. Chyl ( MISH Uniwersytet Warszawski) Obrazkowy test słownikowy: nowe narzędzie do oceny zasobu słownictwa polskich dzieci w wieku 2-6 lat
 • E. Haman (Uniwersytet Warszawski ), M. Łuniewska (MISMAP Uniwersytet Warszawski), K. Sulińska (Uniwersytet Warszawski), J. Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński), B. Pomiechowska (Uniwersytet Jagielloński) Tworzenie międzyjęzykowych zadań leksykalnych (w ramach COST Action IS0804 WG3)

Dyskusja

Przedstawienie teatralne (18:00 – 18:30)

Kolacja (19:00, Klub Profesorski przy ul. Oboźnej)


Teatr

SKANDAL THjEATER

działający przy Towarzystwie Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

przedstawi spektakl

Król?

na podstawie „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka

Adaptacja i reżyseria: Agnieszka Dobrowolska-Borowiec

23 października 2012 r.

Sesja I (9:00 –10:30)

 • A. Skudrzyk, J. Warchala (Uniwersytet Śląski) Kiedy język może być barierą? Komunikacja (z dzieckiem) w środowisku dyglosyjnym        
 • M. Stępień, N. Siudzińska (Uniwersytet Warszawski) Czy i w jakim stopniu narzędzia służące do diagnozy logopedycznej odzwierciedlają strukturę języka?
 • M. Kurowska (Uniwersytet Warszawski) Sposoby kompensowania trudności w realizacji  rzeczowników, czasowników i przymiotników stosowane przez dzieci z dysfunkcjami mózgowymi

Dyskusja

Przerwa kawowa (10:30 – 11:00)
 
Sesja II  (11:00 – 12:30)  

 • A. Gałczyńska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Dzieci jako nadawcy i odbiorcy zachowań grzecznościowych
 • A. Baran (Uniwersytet Warszawski) Sposoby wyrażania grzeczności  przez polskojęzyczne dzieci w Wilnie
 • E. Skoczylas-Krotla (Akademia im. Jana Długosza) Słownictwo kulinarne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dyskusja

Przerwa  kawowa (12:30 – 13:00)

Sesja III (13:00 –15:00)

 • A. Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Oburzeni, zawiedzeni czy znudzeni? Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym 
 • B. Jędrzejczak (Uniwersytet Gdański) Neologizmy słowotwórcze w słownictwie studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • A. Rosińska-Mamej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) Realizacje tekstowe prośby jako przejaw kompetencji komunikacyjnej młodzieży. Analiza makroaktów próśb formułowanych przez młodych Polaków
 • J. Porayski-Pomsta  (Uniwersytet Warszawski) Badania nad słownictwem dzieci – problemy metodologiczne      
    
Dyskusja

Zakończenie konferencji

Obiad (15:15, Klub Profesorski, Pałac Kazimierzowski)             

Organizator Konferencji:

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki UW    
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Komitet organizacyjny:
prof. J. Porayski-Pomsta
dyr. E. Kozłowska
mgr Natalia Kacprzak
mgr Agnieszka Baran
mgr Agnieszka Staniaszek

⇦ WSTECZ