SPECJALIZACJA REDAKTORSKA

Informacje ogólne

Specjalizacja redaktorska przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach kształcących umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, a nie - jak do tej pory - zdań wyrwanych z kontekstu, ćwiczą tworzenie i obróbkę spójnych tekstów przeznaczonych do druku. Później zaznajamiają się z gatunakmai tekstów użytkowych, zasadami opracowywania bibliografii, przypisów oraz indeksów, historią polskich wydawnictw, przygotowują się wszechstronnie do pracy nad tekstem autorskim, uzyskują biegłą znajomość komputerowych programów edycji tekstu, mogą również nauczyć się projektowania i redagowania stron internetowych. Prowadzone są  także zajęcia w zakresie edytorstwa historycznego, popularnonaukowego, leksykograficznego, klasycznego itp. Słuchacze otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego, przydatną na stanowiskach korektora, redaktora językowego zwłaszcza!) oraz redaktora prowadzącego.

 

Zajęcia specjalizacyjne trwają dwa lata i są dopasowane do trzyletniego toku studów I stopnia na kierunku "Filologia polska".

 

SPECJALIZACJA REDAKTORSKA

Poziom I

Rok II (120 godzin; 17 ECTS)

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

„Warsztaty redaktorskie”

ćw.

 

60

Zaliczenie           na ocenę, egzamin.

10

„Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej”

ćw.

15

 

 

Zaliczenie           na ocenę

2

„Warsztat bibliograficzny dawniej i dziś”

ćw.

 

30

Zaliczenie           na ocenę

5

„Warsztaty bibliograficzny dawniej i dziś

wyk.

15

Egzamin

 

Po II roku studiów I stopniu praktyki zawodowe – minimum 40 godzin

Rok III (150 godzin, 14 ECTS)

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

„Praca nad tekstem autorskim”

ćw.

45

 

Zaliczenie           na ocenę

2

„Funkcjonowanie wydawnictwa”

ćw.

10

Zaliczenie           na ocenę

2

wyk.

15

„Podstawy edytorstwa naukowego”

(zajęcia łączone język-lit.)

ćw.

 

 

60

 

 

Zaliczenie           na ocenę

4

„Komputerowe opracowanie tekstu”

ćw.

20

 

Zaliczenie           na ocenę; egzamin.

6

 

V rok studiów pięcioletnich magisterskich

(50 godzin, 4 ECTS)

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

„Prawo autorskie”

wyk.

8

Zaliczenie              lub ocena

0,5

„Historia przekładów                  w Polsce”

wyk.

12

Zaliczenie         lub ocena

0,5

HTML/LaTeX

ćw.

30

Zaliczenie                 na ocenę

3

 

 Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

Informacje o poszczególnych przedmiotach oraz listy lektur można znaleźć na stronach USOSweb.

⇦ WSTECZ