EUROPEJSKI KANON LITERACKI. EDYCJE XXI WIEKU

EUROPEJSKI KANON LITERACKI. EDYCJE XXI WIEKU.
 
Warszawa, 19 - 22 października 2009.
kontakt: konferencja.kanon.polon@uw.edu.pl
strona konferencji: http://www.kanon-uw.pl/


Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

przygotowuje międzynarodową konferencję

pod patronatem

Jej Magnificencji Pani Rektor Prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow

 oraz

Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Europejski kanon literacki. Edycje XXI wieku”.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 19-22 października 2009 roku.


Badacze literatury, historycy, historycy sztuki, bibliotekarze-archiwiści i edytorzy stanęli u progu XXI wieku przed szeregiem nowych wyzwań rodzących się wraz ze zmianami geopolityczno-kulturalnymi i technologicznymi zachodzącymi we współczesnej Europie. Pytania, na które dziś szukamy odpowiedzi dotyczą między innymi problemu roli książki w duchowej i intelektualnej integracji Europy. W dyskusjach prowadzonych na różnych forach od uniwersyteckich po publicystyczne kształtuje się nowy wspólny kanon literacki, zbiór tekstów, które powinny istnieć w świadomości każdego członka europejskiej wspólnoty. Kanon respektujący narodowe hierarchie i tradycje a zarazem odpowiadający idei otwartej, rozumnej Europy. Kanon ów wymaga różnych technik udostępnienia, zarówno tych, które wywodzą się z tradycji Gutenberga jak i tych, które zawdzięczamy nowym mediom.

„Europejski kanon literacki” powinien docierać nie tylko do elit, te przecież w sposób naturalny uczestniczą we wspólnej europejskiej kulturze, ale także, a może przede wszystkim, do czytelnika masowego. Tego, który realizuje programy szkolne i tego, który w życiu dorosłym w sposób naturalny uczestniczy w kulturze.

Pytania, które zamierzamy sformułować podczas sesji w mniejszym stopniu dotyczą samego kanonu a w większym problemów edytorskich. Chcemy dyskutować o sztuce translatorskiej, o komentarzu, o nowoczesnej tekstologii i edytorstwie tak naukowym jak i popularno-naukowym. O wieloznaczność wariantów tekstu danego dzieła i o tekście prymarnym, kanonicznym, o woli autora, która może dziś wchodzić w konflikt z potrzebami  rynku, o procesie twórczym rekonstruowanym na podstawie zachowanych redakcji, o tekście otwartym.

Kolejny typ pytań ewokują problemy związane z nowatorskimi technikami opracowania i publikacji otwierającymi przed edytorem-tekstologiem, jak i przed samym tekstem nowe przestrzenie istnienia (np. „hipertekstowe”), odbioru, funkcjonowania. Pytania te dotyczą zarówno roli nowych mediów w tworzeniu europejskiego kanonu literackiego, jak i prawnych aspektów nowoczesnego edytorstwa, prawa autorskiego narodowego wobec norm prawa europejskiego.
Intencją organizatorów jest skupienie uwagi na problemach metodologicznych i na tekstach nowożytnych, od renesansu po czasy najnowsze, a zarazem eksponowanie dwu wieków: XVIII i XIX, które stanowią zasadniczy zrąb nowoczesnej tradycji literackiej.

Głównym forum wymiany poglądów, myśli, opinii będą dyskusje panelowe odbywające się w czterech blokach problemowych:


Salon autorów:    „Wokół kanonu – od literatur narodowych do wspólnej Europy”.
Salon tłumaczy:         „Wokół przekładu. Tłumacz współautorem”.
Salon edytorów:        „Wokół nowoczesnej tekstologii i edytorstwa XXI wieku”.
Salon bibliotekarzy:    ”Wokół przekazu. Od archiwum do biblioteki cyfrowej”.⇦ WSTECZ