Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Warszawa, 26-27 listopada 2009.

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
 
która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada br.

Konferencję tę chcemy dedykować pamięci wybitnego językoznawcy Profesora Jana Tokarskiego (1909-1982), autora m.in. takich prac, jak Fleksja polska oraz Gramatyka w szkole, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Proponujemy, aby przedmiotem naszego spotkania była refleksja nad zachowaniami komunikacyjnojęzyjowymi dzieci i młodzieży na początku XXI wieku, a w szczególności w zakresie:
• grzeczności językowej, np. w związku ze zmianami zachowań w dyskursie publicznym
• uzusu językowego, np. w związku z coraz większym wpływem języka angielskiego
• świadomości językowej, np. w związku z coraz większym udziałem Polaków w strukturach Unii Europejskiej
• kompetencji językowej i sprawności w mówieniu – pisaniu oraz słuchaniu – czytaniu


Mając nadzieję, że nie odmówią nam Państwo udziału w zapowiadanym spotkaniu naukowym, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z propozycją tematu referatu oraz krótką informacją o jego zawartości do 15 maja br. pod adresem:
mgr Magdalena Madejska
Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
e-mail:
mmadejska@uw.edu.pl


Planujemy ograniczoną liczbę wystąpień i zastrzegamy sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Przewidujemy publikację materiałów  z konferencji w „Studiach Pragmalingwistycznych”.


Informujemy, że opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Prosimy o wpłacenie jej do 10 października br.                      na konto Wydziału Polonistyki UW: 26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 z dopiskiem „VII OKN”.

Pobierz PROGRAM KONFERENCJI


W imieniu organizatorów

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

⇦ WSTECZ