RETORYKA I POLITYKA

RETORYKA I POLITYKA / RHETORIC AND POLITICS
Międzynarodowa konferencja
Uniwersytet Warszawski, 12-13.11.2009

organizowana przez:

Polskie Towarzystwo Retoryczne
Katedrę Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
we współpracy z
Zakładem Retoryki i Medialnych Technik Przekazu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW


Program konferencji

⇦ WSTECZ