Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.

Studia podyplomowe Specjalizacja nauczycielska dla polonistów skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polonistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich. Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Psychologia rozwojowa

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Pedagogika

Wykład

50

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

8

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Metodyka języka polskiego w gimnazjum

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Metodyka języka polskiego w liceum

Praktyki nauczycielskie

Ćwiczenia

20 godz. zajęć i 50 godz. praktyk

Egzamin ustny i ocena projektu dydaktycznego + ocena praktyk

12

Psycholingwistyka

Wykład

30

Zaliczenie na ocenę (test)

5

Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu

Warsztat

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty

Ćwiczenia

10

Zaliczenie na ocenę (test)

2

Technologie multimedialne w pracy nauczyciela

Ćwiczenia

20

Zaliczenie na ocenę (projekt dydaktyczny)

5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (test)

6

Emisja głosu

Warsztat

20

Zaliczenie na ocenę (aktywny udział w warsztacie)

6

Praktyczna stylistyka

Ćwiczenia

30

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna)

7

⇦ WSTECZ