SPECJALIZACJA EDYTORSKA

Szanowni Państwo,

    Od roku akademickiego 2010/2011 Instytut Polonistyki Stosowanej zwiększa ofertę specjalizacyjną na studiach I stopnia kierunku filologia polska.
     W ramach bloku specjalizacji edytorsko-redaktorskich będą Państwo mieli do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

    - specjalizację redaktorską -
lub
    - specjalizację edytorską


    Specjalizacja redaktorska, funkcjonuje na naszym Wydziale od wielu lat, nastawiona jest na kształcenie i  przygotowanie do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. przyszłych korektorów, adiustatorów tekstu a także redaktorów  o profilu językowym (zob. informacje na stronie IPS, zakładka: specjalizacja redaktorska). Program tej specjalizacji   charakteryzuje się przewagą zajęć o charakterze językowych
.
    Zadaniem nowej specjalizacji, edytorskiej, jest kształcenie  przyszłych wydawców, edytorów literatury pięknej i użytkowej, tekstów dawnych i współczesnych, wydań książkowych i pasowych, w opracowaniu popularnym i naukowo-krytycznym.

Punkt ciężkości przesunięty został w nowej specjalizacji z kształcenia językowego (pozostaje w mniejszym wymiarze)  na zajęcia dotyczące historii sztuki edytorskiej, dziejów książki, historii przekładu i edycji przekładu. Odpowiadamy na pytania: jak zmieniała się książka na przestrzeni wieków, jej wygląd, budowa, funkcje. Jaki model edytorstwa obowiązywał w wieku XVI, XVII i później a jaki dzisiaj, i na czym polegają różnice. O ilu modelach współczesnego edytorstwa możemy mówić współcześnie, co jest modą a co poważnym przedsięwzięciem naukowym, czy wydawniczym. Oddzielne miejsce - jako jedyna w Polsce specjalizacja - poświęcamy edycji przekładów. Stronie teoretycznej towarzyszyć będą zajęcia praktyczne.

 

Zajęcia ze specjalizacji edytorskiej (Poziom 1), studia stacjonarne

ROK II


  • Nauki pomocnicze w pracy edytora (3 ECTS), (30h, ćwiczenia)
  • Dzieje książki (5ECTS), (30h, wykład)
  • Historia edycji polskiej literatury pięknej (5ECTS), (45h, ćwiczenia)
  • Warsztaty redakcyjne- językowo- stylistyczne przygotowanie tekstu do druku (4ECTS), (30h, ćwiczenia), (15h, wykład)
ŁĄCZNIE: 150 godzin (17 ECTS)

ROK III


  • Historia polskich edycji literatury powszechnej wraz z elementami translatologii (3 ECTS), (30h, ćwiczenia)
  • Wprowadzenie do współczesnego edytorstwa literatury pięknej (3 ECTS), (15h, wykład)
  • Wprowadzenie do współczesnego edytorstwa leksykograficznego (2 ECTS), (15h, wykład)
  • Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (2 ECTS), (30h, ćwiczenia)
  • Typografia i projektowanie książki (2 ECTS), (15h, ćwiczenia)
  • Funkcjonowanie wydawnictwa: organizacja, prawo, marketing (2 ECTS), (15h, ćwiczenia)
ŁĄCZNIE: 120 godzin (14 ECTS)

⇦ WSTECZ