SPECJALIZACJA FILOLOGIA DLA MEDIÓW - STUDIA II STOPNIA

Specjalizację prowadzi Zakład Retoryki i Mediówhttp://retoryka-media.uw.edu.pl

Co robimy?

Łączymy współczesność z klasyką. Krytycznie analizujemy media (również społecznościowe) oraz dyskurs publiczny, dyskutujemy o zmieniających się formach i gatunkach dziennikarskich, ćwiczymy wyspecjalizowane i uniwersalne formy posługiwania się słowem oraz obrazem.

Na zajęciach, prowadzonych przez akademików i praktyków, kładziemy nacisk na warsztatowe podejście i aktywne współdziałanie studentów. Nie uczymy gotowych rozwiązań, ale zachęcamy do krytycznego i twórczego myślenia oraz działania. Pokazujemy przykłady i narzędzia, jak tworzyć komunikaty w mediach oraz w firmach i instytucjach, które – szczególnie w dzisiejszych czasach – nie mogą obyć się bez specjalistów do komunikacji publicznej.

Jednocześnie nie gonimy ślepo za trendami – pamiętamy o niezbędnych podstawach: kulturze słowa, poprawności językowej, rzetelności i retorycznym źródle skutecznego przekonywania.

Zobacz, co o specjalizacji mówi YouTube′erka, Paulina Mikuła.

FilologiaDlaMediow from Jagoda B on Vimeo.

Kto może studiować?

Zapraszamy wszystkie osoby, które rozpoczynają studia magisterskie na kierunku filologia polska, w tym absolwentów innych kierunków.

Dla dotychczasowych studentów specjalizacji I stopnia proponowany program stanowi kontynuację i uzupełnienie zdobytych już umiejętności.

Jakie są warunki przyjęcia?

Specjalizacja trwa 3 semestry i jest płatna. Wysokość opłaty: 500 zł za semestr. 

Może zostać formalnie uruchomiona, jeśli zgłosi się min. 20 osób.

Koordynator specjalizacji:

dr Ewa Modrzejewska : http://ips.polon.uw.edu.pl/bio.php?id=287
Zakład Retoryki i Mediów: http://retoryka-media.uw.edu.pl

Program specjalizacji

PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ GODZ. ROK SEMESTR ZALICZENIE ECTS
I rok Fdm-2            
Retoryka i krytyka medialna wykład 30 I zimowy Zaliczenie na ocenę 3,5
Narracje artystyczne i użytkowe ćwiczenia 15 I zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
Pragmatyka mediów ćwiczenia 15 I zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
             
Medializacja kultury wykład 15 I letni Zaliczenie na ocenę 2,0
Debaty i dyskusje ćwiczenia 30 I letni Zaliczenie na ocenę 3,0
Literatura faktu – warsztaty reporterskie ćwiczenia 15 I letni Zaliczenie na ocenę 2,0
Warsztaty werbalno-wizualne ćwiczenia 15 I letni Zaliczenie na ocenę 1,5
             
II r. Fdm-2            
Twórcze pisanie. Warsztaty ćwiczenia 30 II zimowy Zaliczenie na ocenę 3,0
Pisanie w Internecie. Dziennikarstwo internetowe ćwiczenia 15 II zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
Warsztaty publicystyczne ćwiczenia 15 II zimowy Zaliczenie na ocenę 1,5
    195       21,0

⇦ WSTECZ