KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOŚCI

Zakład Retoryki i Medialnych Technik Przekazu zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową

KULTURA POPULARNA - CZĘŚCI I CAŁOSCI.
Narracje w kulturze popularnej.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa.
Warszawa, 7 — 9 października 2010.


Aktualny program konferencji: http://www.narratologia.blog.pl/


kultura_popularna
Zakład Retoryki i Mediów
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego


Zespół narratologiczny Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW zaprasza do udziału w konferencji naukowej Kultura popularna—części i całości. Narracje w kulturze popularnej. Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad narracyjnością współczesnej kultury popularnej we wszystkich jej formach gatunkowych i medialnych. Interesujące nas zagadnienia to:
•  problemy fabularności i dyskursywności kultury popularnej, jej aktualne definicje i granice, przemiany, którym kultura popularna ulega i interakcje, w które wchodzi,
•  medialność kultury popularnej, jej formy językowe, ikoniczne i audialne, transmedialne aspekty narracji,
•  gra w kulturze popularnej i kultura popularna jako gra (narracyjne gry komputerowe, paragrafowe, RPG; gry z konwencją, paradygmatem gatunkowym, gry intertekstualne),
•  Fragmentaryczność, całościowość, kombinatoryczność narracji w kulturze popularnej; aglomeracyjny charakter opowiadań, tworzących intermedialne skupiska   narracyjne, cykliczność, serialność i powtarzalność w kulturze popularnej,
•  modelowanie światów przedstawionych kultury popularnej, światy możliwe, relacje świata przedstawionego i narracji. ]

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Bogdan Owczarek
Organizatorzy: dr Joanna Frużyńska, mgr Kamila Tuszyńska, mgr Bartłomiej Fabiszewski Termin i miejsce obrad: 7— 9 października 2010, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Zasady uczestnictwa: na zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkim streszczeniem czekamy do końca czerwca 2010. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i nie obejmuje kosztów noclegu. Prosimy o wypełnienie dołączonego formularza zgłoszeniowego.
Kontakt: j.fruzynska@uw.edu.pl; k.tuszynska@poczta.fm, b.fabiszewski@uw.edu.pl Blog
konferencyjny: www.narratologia.blog.pl

Instytut Polonistyki Stosowanej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel.22 5520374


Pobierz formularz zgłoszeniowy.

⇦ WSTECZ